Navigácia

Utorok 18. 2. 2020

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Špeciálna materská škola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Špeciálna základná škola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy

Internát školy, Kapitúlska 15, Šahy

Školské dielne, Kapitúlska 15, Šahy

Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školský klub detí, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská jedáleň, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská výdajňa, Kapitúlska 15, Šahy

 

 

Utorok 18. 2. 2020

Statistics

Počet návštev: 170550

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria