Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  4. ročník   1.-2.-3.roč.4.roč.
  6. ročník   Aut.tr. I.
  7. ročník   7.-8. roč.maď.VNP slov.
  8. ročník   VNP maď.
  9. ročník   5.-6.-8.-9.roč.
  10. ročník   7.roč.Aut.tr.II.
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2020.0.1183 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2019

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria