Navigácia

Dištančné vzdelávanie - študijné materiály OUI

Sobota 15. 5. 2021

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Špeciálna materská škola - Speciális Óvoda,  F. Rákócziho II, 1, Šahy

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Odborné učilište internátne - Benntlakásos Szakmukásképző, Kapitulska 15, Šahy

Internát školy - Kollégium, Kapitulska 15, Šahy

Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva - Gyógypedagógiai Szaktananácsadó, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školské dielne, Kapitulska 15, Šahy

Školský klub detí, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská jedáleň, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská výdajňa, Kapitulska 15, Šahy

 

 

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria