Navigácia

Dištančné vzdelávanie - študijné materiály OUI

Sobota 16. 10. 2021

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Špeciálna materská škola - Speciális Óvoda,  F. Rákócziho II, 1, Šahy

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Odborné učilište internátne - Benntlakásos Szakmukásképző, Kapitulska 15, Šahy

Internát školy - Kollégium, Kapitulska 15, Šahy

Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva - Gyógypedagógiai Szaktananácsadó, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školské dielne, Kapitulska 15, Šahy

Školský klub detí, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská jedáleň, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská výdajňa, Kapitulska 15, Šahy

 

 

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Milí žiaci a rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni ( od 3.9.2021 ) i pobyt v školskom internáte ( od 1.9.2021 od 15,40 ) musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

  Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

 • V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://ssisahy.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám ) alebo mailom na adresu szsiasmsisahy@nextra.sk, a to do 26. 08. 2021 do 10.00 hod.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album 🙏🙏🙏.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album ❤️❤️❤️.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album 🧡🧡🧡.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria