Navigácia

Študijné materiály OUI

Streda 12. 8. 2020

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Špeciálna materská škola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Špeciálna základná škola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy

Internát školy, Kapitúlska 15, Šahy

Školské dielne, Kapitúlska 15, Šahy

Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školský klub detí, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská jedáleň, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská výdajňa, Kapitúlska 15, Šahy

 

 

Streda 12. 8. 2020

Statistics

Počet návštev: 190408

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Milí naši žiaci, s radosťou Vám oznamujeme, že naša škola opäť otvára svoje brány.

  Nástup do školy je dobrovoľný.

  Vyučovanie sa začína 22.6.2020.

  Veľmi sa na Vás všetkých tešíme.

 • Milí žiaci a rodičia,

  pripravili sme pre vás študijné materiály, pomocou ktorých si môžete opakovať učivo. Nájdete ich v ľavom menu. Väčšinou sú vo formáte .pdf, nemali by ste mať problém súbory otvoriť ani v mobile.

  Materiály a úlohy budeme postupne dopĺňať, aj poštou posielať, v závislosti od toho, ako dlho bude musieť byť škola zavretá. Prosíme vás aj o spätnú väzbu.

  https://ssisahy.edupage.org/text12/

 • Informácie o prijímacích skúšok pre šk. r. 2020/2021!

  Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 bol povodne určený na 11. a 14. máj 2020. Tento termín bol zrušený.

  Nové informácie kvôli aktuálnej situácii COVID 19:

  1. Všetci uchádzači o štúdium budú do I. ročníka Odborného učilišťa internátneho v Šahách, pre školský rok 2020/2021, prijatí bez prijímacích skúšok.
  2. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája 2020 riaditeľovi špeciálnej základnej školy a základnej školy. Prihlášky na n
 • https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria