Navigácia

O škole

V súčasnom období školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením vo variante A, B, C. Cieľom a poslaním školy je postupná humanizácia a modernizácia vzdelávacieho procesu a príprava žiakov na spoločenskú a pracovnú integráciu.

V rámci strategických úloh: vytvárame prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT rozvíjame komunikačné a personálne schopnosti žiakov kladieme dôraz na rozvoj vzťahu žiakov k manuálnej práci najmä na samostatnosť a sebaobsluhu využívame vlastný potenciál žiaka (nielen kognitívny proces získavania vedomostí), ale uprednostňujeme osobnostný rast žiaka, jeho vzťah k životnému prostrediu a k sebe samému. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje popoludňajšiu záujmovú činnosť našich žiakov. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni pri ŠZŠ.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria