Navigácia

Školský klub detí

Školský klub detí

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je i Školský klub detí. Pracuje v 2. oddeleniach pod vedením vychovávateliek. Činnosť v klube je veľmi pestrá, zaujímavá a obohacujúca detský svet.

Hlavnou náplňou ŠKD je :

- rešpektovanie individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov

- spolupráca s rodinou

- zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových činností motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube

- zvyšovanie podielu samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom sebarozvoji

- vytváranie podmienok na rozvoj tvorivosti

Školský klub navštevujú žiaci 1. - 4. ročníka v čase od 10,45 do 15,30 hod.  Klub navštevuje 24 detí, z toho 4 deti s viacnásobným postihnutým. V rámci činnosti ŠKD môžu žiaci navštevovať rôzne krúžky .

 

September :

Dožinky

1. Poďme sa zoznámiť - Sme jedna rodina, školská družina

2. Jazda zručnosti

3. Dožinky - určovanie plodov spojené s ochutnávkou

Október :

Vinobranie

1. Mikádo - súťaž zameraná na trpezlivosť a jemnú motoriku

2. Vinobranie - výtvarná súťaž

3. Šarkan - zdobenie šarkana farebnými listami

November :

Dušičky

1. Malý doktor - zdravotnícka súťaž

2. Hľadanie stratenej tekvičky

December :

Vianoce

1. Zhotovovanie vianočných darčekov, výroba vianočných pozdravov

2. Malý kuchárik - spoločne varíme

Január :

Tri krále

1. Stolnotenisový turnaj

2. Rýchlejšie, vyššie, ďalej - športové súťaže

Február :

Fašiangy

1. Fašiangová veselica

2. Výtvarné zobrazenie prešítanej rozprávky

Marec :

Vynášanie Moreny

1. 6. ročník súťaže "Múdra sova".

2. Kimove hry - skupiny baví skupinu

Apríl :

Veľká noc

1. Kvíz o prírode

2. Deň Zeme - beseda na tému "Ochrana životného prostredia"

Máj :

Jurské zvyky

1. Pečieme s pieskom - súťaž v stavaní tortičiek a koláčikov

2. Beseda _ poznaj a chráň liečivé rastliny

Jún :

Letný slnovrat

1. Zábavná olympiáda

2. Ja som z Košíc - spoznávame mesto Košice a jeho kultúrne pamiatky

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria