Navigácia

Výuka a prestávky

Nadpis

Výuka na škole prebieha podľa nasledovného časového harmonogramu :

1. vyučovacia hodina : 8,00 - 8,45

                  prestávka : 8,45 - 8,55

2. vyučovacia hodina : 8,55 - 9,40

                          veľká prestávka : 9,40 - 10,00

  3. vyučovacia hodina : 10,00 - 10,45

                     prestávka :   10,45 - 10,55

 4. vyučovacia hodina : 10,55 - 11,40

                 prestávka : 11,40 - 11,50

 5. vyučovacia hodina : 11,50 - 12,30

                   prestávka : 12,30 - 12,35

 6. vyučovacia hodina : 12,35 - 13,15

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria