Navigácia

       

 

 

 

 

 

 

Odborné učilište disponuje učebňou výpočtovej techniky, posilňovňou vybavenou kvalitným telovýchovným náradím a školskou knižnicou s množstvom hodnotnej beletrie a odbornej literatúry.

    Každá odborná učebňa je vybavená televízorom, videom, dataprojektorom a počítačom s pripojením na internet, a tak sú našim žiakom prístupné vždy aktuálne novinky, či už zo sveta techniky, oblasti služieb a obchodu. Dve odborné učebne máme vybavené interaktívnou tabuľou, vďaka čomu je úroveň vzdelávania vyššia aj v tomto ohľade.

     Každoročne sa radi zúčastňujeme výstavy Coneco - hodnotnej svojím zameraním, aktuálnym pre našich odchovancov. Odborne sú pripravované aj aktivity, ktoré cibria telesnú a fyzickú zdatnosť žiakov. Najpopulárnejšími sú “Kurz ochrany zdravia a prírody” a “Plavecký kurz”.
    
    Často sa boríme, ako mnohé iné školy, s finančnými potiažami, no naša snaha žiakom odovzdať i skúsenosti tohto druhu, nás vždy primeje nájsť schodné cesty a riešenia. Veď len takto vyzbrojený mladý človek sa bude vedieť plnohodnotne zapojiť do aktívneho spoločenského života a plniť v ňom svoju úlohu, profesnú orientáciu.

 

Pozrite si krátke video o živote na našom učilišti: Zo_zivota_ucilista.wmv

Kontakt

Adresa: Kapitulská 15,
936 01 Šahy
Email: szsiasmsi@nextra.sk
Telefón: 0367410122

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria