Navigácia

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola

 

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej, F.Rákócziho II.1, 93061 v Šahách Vám oznamuje, že školské vzdelávacie programy pre ŠMŠ, ŠZŠ a OUI,  školský poriadok školy, výchovný program ŠKD a výchovný program školského internátu sú k nahliadnutiu na riaditeľstve školy na ul.F.Rákócziho II.1.

PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.

riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria