Cieľom a poslaním je....

 

poskytovať povinnú školskú dochádzku deťom s autizmom..

 

Aké podmienky pre deti vytvoríme, tak sa budú u nás cítiť.

  • v priamom prepojení na vzdelávanie v škole individuálne rozvíjať deti s autizmom aj v čase  vyučovania,
  • v mimovyučovacom čase sprostredkovať rozvíjanie sociálnych zručností formou terapie sociálnych zručností, oddych a sebarealizáciu formou muzikoterapie a arteterapie, oddych a uvoľnenie formou masáží, pohyb a prevenciu sekundárnych problémov v správaní telesným cvičením,
  • vytvárať priestor na výmenu skúseností z oblasti voľnočasových schopností detí s rodinou a inými zariadeniami, ktoré rozvíjajú dieťa v čase mimo školy a školského klubu (prepojenie na domáce prostredie, prácu asistenta doma).