Navigácia

Školský psychológ

Na našej škole pôsobia psychologičky :

Mgr. Ingrid Kiszelyová

Mgr. Tamara Sinnová

POSKYTUJEME:

 • Psychologickú diagnostiku pre potreby školy.
 • Poradenstvo učiteľom a iným zamestnancom školy.
 • Poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom žiakov našej  školy.

 

POSLANIE PSYCHOLÓGA NA NAŠEJ ŠKOLE:

 • Poskytovať odborné psychologické služby v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov.

 

                                                                                             Nájdete nás na prízemí budovy školy

                                                                          /vchod cez Centrum Špeciálneho Pedagogického Poradenstva/

 

Pracovný čas psychológov:

pondelok: 7:00 – 15:00

utorok:  7:00 – 15:00

streda:  8:00 – 16:00

Konzultácia po predbežnej dohode termínu!

0902 / 36 54 77

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria