Navigácia

 • Usmernenie!!!

   Ministerstvo školstva vydalo usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu!

   V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

       MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.     Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

        Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

  - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,- ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,- pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,- ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

 • Pohár primátora mesta Šahy 2020- voleybal- Gratulujeme nášmu užasnému tímu!!!!

 • Valentín na OUI...

  Do galérie Valentín na OUI... boli pridané fotografie.

 • Maškarný ples 2020

  Do galérie Maškarný ples 2020 boli pridané fotografie.

 • K R I T É R I Á prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa internátneho ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej – Bentlakásos Összevont Iskola F. Rákocziho 1, Šahy-Ipolyság v školskom roku 2020/2021

 • Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia nasledovne: 1. kolo - 11. máj 2020 o 09 00 hod. - 14. máj 2020 o 09 00 hod. Žiaci, ktorí neuspejú po tomto termíne na prijímacích skúškach a neboli prijatí na žiadne učilište sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok: 2. kolo - 16. júna 2020

 • Exkurzia v závode Zamperlla !

  Do galérie Exkurzia v závode Zamperlla ! boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme Nikolasko :-)

  Do galérie Gratulujeme Nikolasko :-) boli pridané fotografie.

 • Naši šikovní ping-pongisti!

  Do galérie Naši šikovní ping-pongisti! boli pridané fotografie.

 • Mikuláš 2019

  Do galérie Mikuláš 2019 boli pridané fotografie.

 • Chcem sa poďakovať za svoju Dominiku. Sama by som to nedokázala..(mamička Jolana Bučková)

  Moja dcéra navštevuje školu pre integrované deti s rôznymi poruchami a diagnózami v Šahách. To, čo pre ňu - pre nás - urobili pani učiteľky, si nesmierne vážim.

  Na prvom stretnutí s jej pani učiteľkou, Margitkou Tothovou, som vravela, že moju dcéru je ťažko niečo naučiť, že napriek mojej snahe sa to "nedá". 

  Som vďačná za pani učiteľky mojej dcéry

  Pani Margitka sa usmiala a skonštatovala, že hoci to pôjde pomaly, pôjde to. Krok po kroku sa dievčatko niečo určite naučí..

  Boli to míľové kroky. Nielen dcéru, ale aj mňa naučila, ako s ňou doma pracovať. Bola som na hodinách a sledovala, ako to s Dominikou vie a čo na ňu "zaberá". S láskou, trpezlivosťou, každému dieťaťu rovnakým dielom.  Utiera im sople, odprevadí na toaletu a utiera im zadky bez nejakých predsudkov.

  Dominikin stav sa v škole zlepšil

  Erika Obuchová má na starosti autistické deti a ani si neviete predstaviť, čo jej práca obnáša. 

  Tieto učiteľky si zaslúžia pochvalu, medailu a uznanie. Robia aj to, čo nemusia.

  Naše deti často ľudia nazývajú - a poviem to rovno - debilmi. Boja sa ich reakcie a radšej ich izolujú. Na škole však máme dosť podujatí a vystúpení, hrajú divadlo, tancujú, rodičia vidia, že aj ich dieťa niečo dokáže. vydolujú z nich to najlepšie.

  Veľká vďaka aj pani riaditeľke Agnese Pataiovej a zástupkyni Marte Gregorovej. 

  Aj INÉ deti sa vedia VEĽA naučiť

  Moja dcéra nevedela nič uchopiť do ruky, nemala očný kontakt, vydávala len zvuky..viete, čo to pre mňa znamená, keď sa na mňa Dominika pozrie? Z očí do očí.Toto sú veci, ktoré rodičia takto postihnutých detí prežívajú veľmi silno.Nie sú samozrejmosťou. Trvá roky, kým sa niečo naučia.

  Preto všetkým učiteľkám a pedagógom, ktoré s týmito deťmi pracujú, ďakujem.

 • Exkurzia v závode West Metal s našimi budúcimi zváračmi!

 • Tekvicový festival! Gratulujeme organizátorom !

  Do galérie Tekvicový festival! Gratulujeme orgaizátorom ! boli pridané fotografie.

 • Úspešný projekt s našimi žiakmi!

  Do galérie Úspešný projekt s našimi žiakmi! boli pridané fotografie.

 • XX.ročník RC CUP za IIX.roč. Memorial Ivety Baloghovej. 2.miesto!!!! Gratulujeme našim žiakom za neskutočne krásny výsledok!! Gratulálunk tanulóinknak az elért eredményhez!!

 • Športový deň na OUI :-)

  Do galérie Športový deň na OUI :-) boli pridané fotografie.

 • Rekonštrukcia strechy. Riaditeľstvo školy ďakuje sponzorom, ktorí sa svojimi sponzorskými darmi podieľali na uskutočnení a ďakuje aj zamestnancom školy za obetavú prácu!!!!

 • Rozvíjanie súboru návykov, zručností, vedomostí, schopností a postojov :-)

 • Naše šikovné prváčky na OUI :-)

  Do galérie Naše šikovné prváčky na OUI :-) boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria