Navigácia

Uvoľňovacie grafomotorické cviky

Ich cieľom je uvoľnenie ruky pred kreslením alebo písaním a zlepšenie koordinácie oko – ruka.

Aby poslúchali rúčky, treba ich aj trošku rozcvičiť. Nielen pred písaním, ale aj pred kreslením, modelovaním, či maľovaním. Alebo pred písaním na počítači...

A aby to nebolo len také suché hýbanie prstom hore a prstom dolu, čo tak zacvičiť si spolu s riekankou. Vyskúšate?

1.

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom)

a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom)

Ukazovák sem i tam, (ukazovákom doľava a doprava)

všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi)

2.

Ja pred každým písaním,

vždy sa pekne postavím. (postaviť sa, vystrieť chrbátik)

Ruky treba rozcvičiť,

na písanie pripraviť. (krúženie pažami)

Od ramena cez lakeť, (krúženie ramenom, lakťom)

k dlaniam a tak prstov päť. (krúženie zápästím a všetkými prstami)

Každý prst je dôležitý,

tak na neho nezabudni. (počítať všetky prsty)

- namiesto písanie môžeme použiť aj slovo kreslenie

https://www.rodinka.sk/typo3temp/pics/a57e894759.jpg

3.

1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet)

rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov)

Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie)

a písmenka vytrasieme. (otrasenie rúk)

4.

Prvý prst je ešte malý, (ukázať malíček)

druhý zlatom omotali. (ukázať prstenník)

Tretí dlhý ako had, (ukázať prostredník)

Štvrtý ukazuje rád. (ukázať ukazovák)

Piaty tučný palček

pracuje už chlapček. (ukázať palec)

5.

Bola jedna ručička, (vystrieť jednu ruku pred seba)

pri nej druhá sestrička, (vystrieť aj druhú ruku pred seba)

jedna pekne písala, (vo vzduchu naznačovať písanie)

druhá papier držala (druhá ruka je vystretá)

a keď obe ustali, takto si spievali:

slniečko, mračno, slniečko, mračno... (otvoriť a zovrieť rúk do päste)

6.

Raz sa prsty hádali,

akú prácu konali.

Palec ten je silný, (kmitanie palcom)

ukazovák pilný, (kmitanie ukazovákom)

prostredník je najdlhší, (kmitanie prostredníkom)

prsteník je najkrajší, (kmitanie prsteníkom)

malíček je najmenší. (kmitanie malíčkom)

 

Aby sa mi dobre písalo

 

Činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku:

-Kresba   pastelkami voskovými, trojhrannými, mäkkými tužkami, tenkými i hrubými fixkami so širokou kresliacou stopou, kriedami, čistou tyčinkou alebo omotanou kúskom vaty, paličkou do piesku, snehu.

-Maľba farbami temperovými (rozotieranie hubkou, štetcom),prstovými (rozotieranie jednou dlaňou, oboma dlaňami, prstami, odtlačok ruky, prsta),penou na holenie nastriekanou na stôl, maľba na tabuľu hubkou alebo štetcom namočeným do čistej vody.

-Pečiatkovanie pečiatkou drevenou, zemiakovou, korkovou zátkou.

-Strihanie začíname prestrihnutím úzkeho prúžka papiera   po rovnej čiare, odstrihnutím rohu a postupne prechádzame k strihaniu dlhších plôch, polkruhov a celých kruhov.

-Práce s modelovacou hmotou. Na modelovanie používame rôzne modelovacie hmoty, napr. hlinu, plastelínu, modurit, slané cesto, špachtle, plastový nôž, hladítka, rydla, valčeky, prírodniny a najrôznejšie predmety vhodné k odtláčaniu. Pri práci s modelovacou hmotnou postupujeme  od najjednoduchších činností k najnáročnejším činnostiam v následovnom poradí:

-Hladenie, poplieskavanie, krčenie, hnetenie, ťapkanie, váľanie, gúľanie, uštipovanie,vyťahovanie, zlepovanie, hĺbenie, rozčľapkávanie, tvorenie abstraktných alebo konkrétnych tvarov, obaľovanie rukou, držanie, zdvíhanie, spúšťanie na podložku, hádzanie, zabáranie rukou a pod.

-Krúživý pohyb oboma rukami pri modelovaní gule (medzi dlaňami, medzi dlaňou a podložkou, dlaňou a prstami).

-Váľanie valčeka medzi dlaňami a medzi dlaňou a podložkou.

-Ohýbanie okrajov placky, vytváranie jednoduchých predmetov vtláčaním palcov do gule, vyťahovaním prstami, zlepovaním (misky, taniere, košíčky, vázy).

-Vyťahovanie drobných detailov z jedného kusu plastelíny (zobák, krídla, ježka apod.).

-Vykrajovanie tvarov, zdobenie rytím, vytváranie reliéfu otláčaním predmetov.

-Práce s papierom. Používame papiere rôznych rozmerov a kvality -kancelársky, novinový, baliaci, krepový, pauzovací a papier z letákov.

Pri práci s papierom dodržiavame  nasledovnú postupnosť :

-Krčenie do gulí –hádzanie a ukladanie do nádob,

Krčenie malých guličiek

-lepenie na papier.

-Trhanie na malé kúsky -zbieranie, ukladanie do misiek, kelímkov, krabičiek, navliekanie na špajľu.

-Vytrhávanie veľkých nepravidelných tvarov, geometrických tvarov, postupne zložitejších a menších tvarov –domček, kvetiny, mraky, snehuliak, krajiny, figúry, zvieratá, stromy.

-Skladanie papiera –najskôr preloženie papiera, rolovanie, skladanie jednoduchých tvarov (harmoniky, skladačky, červíka, čiapky).

-Lepenie –zlepovanie krátkych prúžkov do dlhého pruhu (cesta pre autá), lepenie reťazí, vystrihovaných obrázkov.

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria